دور اول مشروطیت در امپراطوری عثمانی

اولین دوره مشروطیت (ترکی عثمانی: مشروطیت; ترکی استانبولی: Birinci Meşrutiyet Devri‎) در امپراتوری عثمانی برای سلطنت مشروطه از اعلام Kanûn-ı Esâsî (به معنی قانون اساسی یا قانون اساسی در ترکی عثمانی) توسط اعضای عثمانیان جوان از ۲۳ دسامبر ۱۸۷۶ تا ۱۴ فوریه ۱۸۷۸ به طول انجامید.[۱][۲] این جوانان عثمانی از رفرم‌های تنظیمات ناراضی بودند و به جای آن خواستار یک قانون اساسی مشابه دولتهای اروپایی بودند.[۳] دوران مشروطه با عزل سلطان عبدالعزیز یکم آغاز شد. عبدالحمید دوم جای وی را به عنوان سلطان گرفت.[۴] این دوران با تعلیق عثمانی پارلمان و قانون اساسی توسط سلطان عبدالحمید دوم به پایان رسید و با آن او دوباره سلطنت مطلقه ایجاد کرد.

طرح‌نگاره‌ای از اولین جلسهٔ پارلمان در ساختمان قدیمی دارالفنون - ۱۸۷۷

منابع

ویرایش
  1. "Meclis-i Mebusan (Mebuslar Meclisi)". Tarihi Olaylar.
  2. "Meclis-i Mebusan nedir? Ne zaman kurulmuştur?". Sabah. 19 January 2017.
  3. A History of the Modern Middle East. Cleveland and Buntin p.78
  4. "Constitutional Period in the Ottoman Empire." Constitutional Period in the Ottoman Empire. N.p. , n.d. Web. http://www.istanbul.com/en/explore/info/constitutional-period-in-the-ottoman-empire بایگانی‌شده در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine