تبارنامه خاندان دولو، نوشته محمد حسن خان تاج بخش سالار همایون

دولو یا دولو قاجار نام یکی از طایفه‌های ایل قاجار می‌باشد،[۱] دولوها یکی از خاندان‌های تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران و در دوره‌های صفویه، قاجاریه و پهلوی بودند.[۲]

سالار همایون تاجبخش در شعری بیست و شش فامیلی را که از نوادگان خاندان دولو هستند معرفی می‌کند:

قره خان بود جد اعلای مااز او گوهر و اصل و آبای ما
«دولو»، «علامیر»، «برزین» بدان«امیرعلایی» و «فتحی» بخوان
«عمیدی» و «بیگلربیگی» و «صفا»چو «بهبود»، «امیرنظامی» و «وفا»
دگر «حاجبی»، «اعتمادی» و «داد»یکی «آصفی» آن یک «آزاد راد»
«معاضد» چو «جرجانی» و «بهنژاد»چو «سرداری» است «آصف جاه» راد
چو «بهرامی»، «ارفاقی» و «پایدار»یکی «نیکبخت» است و دیگر «مشار»
ز یک نسل باشند این بخردانهمه «تاجبخش» اند و نسل مهان

پانویسویرایش

  1. جهانسوز, رضا (1323). تاریخ بنیان قاجار. تهران: بی نا.
  2. طلوعی, محمود (1373). رجال عصر پهلوی. تهران: البرز.