دومین پروتئین

دومِینِ پروتئین (انگلیسی: Protein domain‎) بخش حفاظت شده یک توالی و ساختار سوم پروتئینی است که می‌تواند مستقل از بقیه زنجیره پروتئین، تکامل یافته، عمل کند و وجود داشته باشد.[۱]

پیروات کیناز، پروتئینی با سه دامنه

منابعویرایش

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Protein_domain. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)