دوک‌نشین میلان

دوک‌نشین میلان یکی از کشورهای تشکیل دهنده امپراتوری مقدس روم بود که در ایتالیای شمالی قرار داشت. این دوک‌نشین در ۱۳۹۵ میلادی تأسیس شد و در ابتدا دارای ۲۶ شهر بود که از یک طرف به تپه‌های مونتفرات و از سویی دیگر به مرداب ونتو متصل بود. میلان در قرن ۱۸ میلادی توسط نیروهای اتریشی طی جنگ‌های جانشینی اسپانیا فتح شد و طبق پیمان بادن در ۱۷۱۴ به قلمرو امپراتوری اتریش پیوست. دوک‌نشین میلان تا ۱۷۹۶ تحت مالکیت اتریش باقی‌ماند تا این که، در این سال، توسط ارتش فرانسه به فرماندهی ناپلئون بناپارت فتح گردید و پس از پیمان کامپو فورمیو تبدیل به جمهوری سیزالپین گشت.

دوک‌نشین میلان
Ducato di Milano
Ducatus Mediolani
Vassal of امپراتوری مقدس روم

 

۱۹۶۵–۱۷۹۷
 

پرچم

پایتخت میلان
زبان‌(ها) لمبارد غربی - ایتالیایی
دین کاتولیک رومی
دولت شاهزاده‌نشین
دوک
 - ۱۳۹۵–۱۴۰۲ جیان گالیازو ویسکونتی
 - ۱۷۹۲–۱۷۹۷ امپراتور فرانتس دوم
تاریخچه
 - فرمان حکومتی امپراتوری توسط امپراتور ونتسل ۱۱ مه ۱۹۶۵
 - جمهوری آمبروزی ۱۴۴۷–۱۴۵۰
 - Sforza Dukes ۱۴۵۰-۱۴۹۹, ۱۵۱۲-۱۵۱۵, ۱۵۲۱-۱۵۳۵
 - French rule ۱۴۹۹–۱۵۱۲, ۱۵۱۵-۱۵۲۱
 - Spanish rule ۱۵۳۵–۱۷۰۶
 - پیمان کامپو فورمیو ۱۷ اکتبر ۱۷۹۷
یکای پول اسکودوی میلان، لیره، سالدو و دنارو

پس از شکست ناپلئون، کنگره وین در ۱۸۱۵ بسیاری از دولت‌های پیش از جنگ‌های ناپلئونی را احیا کرد اما میلان جزو آن‌ها نبود. در مقابل، قلمرو سابق آن جزئی از پادشاهی لمباردی-ونیزی شد. فرمانروای این پادشاهی جدید نیز امپراتور اتریش بود. در ۱۸۶۶، پادشاهی لمباردی-ونیزی به دست پادشاهی ساردنی فتح گشت و جزئی از پادشاهی جدید ایتالیا شد.

منابعویرایش