دو ویکو (دهانه)

دو ویکو یک دهانه برخوردی در ماه‌ است.

دو ویکو
قطر۲۰ کیلومتر
عمقنامعلوم
هم‌درازا۶۰° در طلوع آفتاب
نام‌بخشFrancesco de Vico[*]

منابعویرایش