دگردیسی یا “استحاله” یک فرایند زیستی است که طی آن یک جانور، پس از زاده شدن یا از تخم بیرون آمدن، جسماً تکامل و دیگرگونگی می‌یابد. این تغییرات برآمده از رشد و تغییر یاخته‌ای هستند و در شکل و ساختار جانور بسیار آشکار و نمایان هستند. مانند آن‌چه که در دگردیسی پروانه یا قورباغه بر سر آن‌ها می‌آید.این عمل دگر دیسی به وسیله ی هورمون ها تنظیم میگردد.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی. بازدید در فروردین ۱۳۸۸