دگردیسی (به انگلیسی: Metamorphosis) یا «استحاله» یک فرایند زیستی است که طی آن یک جانور، پس از زاده شدن یا از تخم بیرون آمدن، جسم آن تکامل و دیگرگونگی می‌یابد. این تغییرات برآمده از رشد و تغییر یاخته‌ای هستند و در شکل و ساختار جانور بسیار آشکار و نمایان هستند. مانند آنچه که در دگردیسی پروانه، قورباغه یا برخی از خارتنان بر سر آن‌ها می‌آید. این عمل دگر دیسی به وسیلهٔ هورمون‌ها تنظیم می‌شود. در حشراتی که دگر دیسی دارند میان مراحل تخم و نوزاد و شفیره و فرم بالغ شباهت اندکی وجود دارد.

نگارخانه

ویرایش

منابع

ویرایش
  • ویکی‌پدیای انگلیسی. بازدید در فروردین ۱۳۸۸