دگرریختاری

دِگَرریختاری[۱] یا آلوستریسم از مفاهیم بیوشیمی است.

آنزیم‌های دگرریختار آنزیم‌هایی هستند که علاوه بر جایگاه ویژه اتصال زیرلایه (سوبسترا)، جایگاهی برای اتصال مولکول‌هایی دارند که میزان واکنش آنزیم را افزایش یا کاهش می‌دهند.[۱]

آنزیم‌های دگرریختار دارای تفاوت‌هایی با آنزیم‌های ساده‌اند:

  • آنزیم‌های دگرریختار به صورت بسپار پپتیدی هستند یعنی همیشه بیش از ۲ زنجیرهٔ پپتیدی در ساختمانشان وجود دارد در حالی که آنزیم‌های ساده فقط دارای یک زنجیرهٔ پپتیدی‌اند.
  • آنزیم‌های دگرریختار هم جایگاه ساده دارند هم جایگاه ناظم دارند اما آنزیم‌های ساده فقط جایگاه ساده دارند. (فقط دارای یک جایگاه فعال هستند).[۲]

منابعویرایش