دید مسیحیت نسبت به عیسی

عیسی در بنمایهٔ مسیحی پسر، اقنوم دوم تثلیث، محسوب می‌گردد.[۱] بر اساس تئولوژی مسیحی پسر همذات با پدر و روح القدس بوده و به عنوان یکی از سه شخصیت و ابعاد خدای یگانه مشخص می‌گردد.[۲] پسر را معمولاً بعد حلولی خدا[۳] و تجلی پدر می‌دانند.[۴]

لینک‌های مرتبطویرایش

منابعویرایش

  1. Tertullian Adv. Prax. 23; PL 2.156-7
  2. کتاب اصول اعتقادات کاتولیک /نقل شده از کتاب تثلیث و پسر خدا بودن عیسی، نوشتهٔ آرمان رشدی
  3. دکتر مهرداد فاتحی/خدای مسیحیان/بخش دوم
  4. یوحنا14: 8و9