دینوستراتوس

ریاضی‌دان در یونان باستان

دینوستراتوس ریاضیدان یونانی که در نیمهٴ دوم قرن چهارم ق م برآمد. او برادر منایخموس بود.

دینوستراتوس
زادهٔح. 390 پیش از میلاد
درگذشتح.320 پیش از میلاد
ملیتGreek
شناخته‌شده برایsquaring the circle
پیشینه علمی
رشته(های) فعالیتMathematics

دینوستراتوس قوس تربیع را برای تربیع دایره به کار برد، و در تنظیم کتاب درسی هندسهٴ تئودیوس شرکت جست.

منابعویرایش

  • سارتن، جرج. مقدمه بر تاریخ علم. ترجمهٔ غلامحسین صدری افشار. انتشارات علمی و فرهنگی. ص. ۱۵۴.