دیوار دریایی

دیوارهای دریایی دیواره‌هایی هستند که توسط انسان برای جلوگیری از عمل تخریبی امواج و جریان‌های دریایی در کنار دریا ساخته می‌شوند.

یک دیوار دریایی مدرن در ونتنار در جزیره وایت بریتانیا.
یک دیوار دریایی در محدوده‌ی اسکله، آستارا

دیوار دریایی طبیعیویرایش

به توده‌های دیوارمانندی که در اثر تجمع قلوه‌سنگ‌ها و دیگر مواد سست در موارد طوفانی در کنار دریا جمع می‌شود، دیوار دریایی طبیعی گفته می‌شود.

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

ملکیان، فریدون، فرهنگ زمین‌شناسی و علوم وابسته، تهران: ۱۳۵۰خ.