دیو و دلبر (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

دیو و دلبر قصه‌ای سنتی است.

دیو و دلبر ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد: