رئیس‌جمهور قبرس

رئیس‌جمهور جمهوری قبرس Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας  (یونانی)
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  (ترکی استانبولی)

رئیس‌جمهور جمهوری قبرس
اقامت‌گاهPresidential Palace
گمارندهDirect popular vote
مدت دورهپنج سال، تجدیدپذیر یک مرتبه
دارندهٔ افتتاحیماکاریوس سوم
بنیادگذاری۱۶ اوت ۱۹۶۰
وبگاه

فهرست رئیس‌جمهورهای قبرس (از سال ۱۹۶۰ تا کنون)

ردیف نام تصویر شروع سمت پایان سمت جناح سیاسی
۱ ماکاریوس سوم ۱۶ اوت ۱۹۶۰ ۱۵ ژوئیه ۱۹۷۴ بدون حزب
- گلافکوس کلریدس
(کفیل ریاست جمهوری)
۲۳ ژوئیه ۱۹۷۴ ۷ دسامبر ۱۹۷۴ ائتلاف دموکراتیک
۱ ماکاریوس سوم ۷ دسامبر ۱۹۷۴ ۳ اوت ۱۹۷۷ بدون حزب
۲ اسپیروس کیپیرانو ۲۸ فوریه ۱۹۷۷ ۲۸ فوریه ۱۹۸۸ حزب دموکرات
۳ گیورگیوس واسیلیو ۲۸ فوریه ۱۹۸۸ ۲۸ فوریه ۱۹۹۳ دموکرات‌های متحد
۴ گلافکوس کلریدس ۲۸ فوریه ۱۹۹۳ ۲۸ فوریه ۲۰۰۳ ائتلاف دموکراتیک
۵ تاسوس پاپادوپولوس ۲۸ فوریه ۲۰۰۳ ۲۸ فوریه ۲۰۰۸ حزب دموکرات
۶ دیمیتریس خریستوفیاس ۲۸ فوریه ۲۰۰۸ ۲۸ فوریه ۲۰۱۳ حزب مترقی خلق کارگر
۷ نیکوس آناستاسیادس ۲۸ فوریه ۲۰۱۳ ۲۸ فوریه ۲۰۲۳ ائتلاف دموکراتیک
۸ نیکوس کریستودولیدس ۲۸ فوریه ۲۰۲۳ تاکنون ائتلاف دموکراتیک

منابع ویرایش