رئیس‌جمهور موقت (آمریکا)

رئیس جمهور موقت (به انگلیسی: Acting President of the United States) یک مقام است که در صورت نیاز موقتی، مسئولیتهای رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را بر عهده گیرد.

برای رفع ابهام در مورد مسئولیت مقام جانشینی معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا (که در صورت مرگ یا عدم توانایی رئیس جمهور به‌طور دائم به وی واگذار خواهد شد)، بند اول اصلاحیه ۲۵ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به وضوح این موضوع را مشخص می‌کند.