رئیس مجلس سنا جمهوری لهستان

رئیس مجلس سنا جمهوری لهستان (لهستانی: Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej) مقامی است که ریاست سنای لهستان را به عهده دارد. او سومین مقام بلندپایه لهستان پس از رئیس‌جمهور و رئیس مجلس نمایندگان است.

ریاست مجلس سنای جمهوری لهستان
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
متصدی کنونی
Tomasz Grodzki

از ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۰۱۹-11-۱۲)
گمارندهمجلس سنا
بنیادگذاری۱۹۲۲
نخستین دارندهWojciech Trąmpczyński

منابع ویرایش