راجاتارانگینی


راجاتارانگینی یا راجه تارانگینی (به معنی رود پادشاهان) کتابی است نوشته پاندیت کلهن پیرامون تاریخ پادشاهان شمال غرب هند بخصوص کشمیر. این کتاب در دوران زین العابدین شاهمیری پادشاه سلسله شاهمیری هند به فارسی بازگردانده شد. وی فارسی را نیز در کشمیر به زبان رسمی دیوانی مبدل ساخت.

منابعویرایش