رادیو کلید هرات

شبکهٔ رادیویی در هرات، افغانستان

رادیو کلید هرات شاخه محلی رادیو سراسری کلید زیر نظر کلید گروپ افغانستان است. این رادیو بیست و چهار ساعت در هرات برنامه پخش می‌کند. بسیاری از برنامه‌های این رادیو به صورت زنده پخش می‌شود. رادیو کلید هرات روی فرکانس ۸۸۰۰ موج اف.ام در شهر هرات و مناطقی در حومه آن قابل دریافت است.

و بین المللی است.