راماتئا، (Ramatea) یکی از شاهان کوچک و محلی آرازیاش بود. آرازیاش که یکی قبایل متحد با مادها بود، در طی دوره وی از اتحادیه با ماد علیه آشور خارج شد. طبق گفته دایاکونوف زمانی که تیگلاتپاسالار سوم شاه آشوری پس از تصرف خاک پارسوآ، به این حمله اکتفا نکرد و به داخل سرزمین ماد نفوذ کرد. با حملات کوتاه و کوچکی که آشوریان صورت دادند تواسنتند دهکده ارنزیاش را متصرف می‌شوند که مردمان این دهکده علیه بی سی خادیر فرمانفروا کیشه سو شورش کرده بودند. پس از این ماجرا بود که راماتئا از آرازیاش فرار کرد و پس از مدتی از اتحادیه خارج شد.[۱]

راماتئا
پیشوا، رهبر
شاهک اسیر.jpg
گرته‌ای از یک شاهک ایرانی
سلطنتقرن ۴ پیش از میلاد
زادهنامشخص
آرازیاش
درگذشتهقرن ۴ پیش از میلاد
نامشخص
نام کامل
راماتئا

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • دیاکونوف، ایگور میخالوف (۱۳۵۶). تاریخ ماد. پیام.