امپراتوری آشوری نو

امپراتوری آشوری نو یا نو-آشوری[۱] حکومتی پادشاهی بود که بین سال‌های ۹۱۱ تا ۶۱۲ پیش از میلاد در قسمت‌های زیادی از خاورمیانه کنونی حکومت می‌کرد.

امپراتوری آشوری نو

۹۱۱ پیش از میلاد–۶٠٩ پیش از میلاد
نقشه امپراتوری آشوری و گسترش آن.
نقشه امپراتوری آشوری و گسترش آن.
پایتختآشور (سرزمین) ۹۳۴ پ.م.
دور شاروکین ۷۰۶ پ.م.
نینوا ۷۰۵ پ.م.
حران ۶۱۲ پ.م.
زبان(های) رایجزبان اکدی، زبان آرامی
دین(ها)
ادیان میانرودان باستان
حکومتپادشاهی موروثی
شاه 
• ۹۳۴–۹۱۲ پیش از میلاد
ادد-نیراری دوم (نخستین)
• ۶۱۲–۶۰۹پیش از میلاد
آشور-اوبالیت دوم (واپسین)
دوره تاریخیعصر آهن
• آغاز پادشاهی ادد-نیراری دوم
۹۱۱ پیش از میلاد
۶١٢ پیش از میلاد
۶٠٩ پیش از میلاد
پیشین
پسین
امپراتوری آشور میانه
تمدن ایلام
دودمان بیست و پنجم مصر
پادشاهی شمالی اسرائیل
پادشاهی ماد
امپراتوری بابل نو
دودمان بیست‌وششم مصر
امروز بخشی ازعراقعراق
سوریهسوریه
عربستان سعودیعربستان سعودی
کویتکویت
اردناردن
لبنانلبنان
فلسطین/اسرائیل
ایرانایران
ترکیهترکیه
ارمنستانارمنستان
قبرسقبرس
مصرمصر
منطقه تحت تسلط امپراتوری آشوری نو

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

پیوند به بیرونویرایش