راهبه به زنی دینی گفته می‌شود که با عهد فقر، پاکدامنی و خشوع زندگی می‌کند. او ممکن است زنی باشد که تصمیم گرفته زندگیش را وقف خدمت به دیگران کند یا زاهدی که داوطلبانه جامعه را ترک می‌کند و زندگی را به عبادت و تفکر در صومعه یا دیر می‌گذراند.

خواهر روحانی در مدرسه‌ای در پاکستان

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/Nun