باز کردن منو اصلی

راهنمای مستند تخت جمشید عنوان کتابی است از علیرضا شاپور شهبازی که در ۲۶۳ صفحه و به وسیله نشر بنیاد پژوهشی پارسه-پاسارگاد چاپ شده‌است. همانطور که از عنوان کتاب هویدا است، این کتاب در خصوص کاخ بزرگ تخت جمشید و جزئیات آن چاپ گردیده‌است. در کتاب نگاره‌های گوناگونی از سنگ نبشته‌ها، نقوش و سنگ نگاره‌ها وجود دارد.

راهنمای مستند تخت جمشید
جلد کتاب
نویسندهعلیرضا شاپور شهبازی
ناشرانتشارات سفیران و انتشارات فرهنگسرای میردشتی با کمک بنیاد پژوهشی پارسه-پاسارگاد
محل نشراستان فارس، مرودشت
تاریخ نشر۱۳۸۴
شابک‎[[ویژه:منابع کتاب/964

-91960-6-4|964

-91960-6-4]]
تعداد صفحات۲۶۳
موضوعتاریخ و معماری ایران باستان (تخت جمشید)
زبانفارسی

پیش از کتاب راهنمای مستند تخت جمشید کتاب شرح مصور تخت جمشید در سال ۱۳۵۶ خورشیدی به فارسی توسط علیرضا شاپور شهبازی چاپ گردیده بود.

در این کتاب متون سنگ نوشته‌های به زبان فارسی باستانی، بابلی و ایلامی موجود در تخت جمشید به فارسی ترجمه شده‌است.

فهرست مطالبویرایش

پیشینه تاریخیویرایش

شرح جامع آثار و بناهاویرایش

 • حیاط آپادانا
 • کاخ بار آپادانا
  • ایوان غربی
  • ایوان شمالی
   • نقوش پلکان ایوان شمالی
   • سربازان و نژادگان بر پلکان شمالی
   • مهتابی جلوی پلکان
   • هدیه آوران بر پلکان شمالی
  • برجهای چهارگانه آپادانا
  • تالار مرکزی آپادانا
  • محوطه جنوبی آپادانا
  • ایوان شرقی آپادانا
   • پلکان جلویی
   • نقشهای مستطیل مرکزی
   • نقش اصلی مرکز پلکانهای آپادانا (بارعام شاهی)
   • مثلثهای منقوش مهتابی جلویی: ردیف‌های سرو، نخل و شیر گاوشکن
   • پلکان‌های مهتابی عقبی
   • جبهه شمالی
    • نگهبانان شاهی
    • میرآخور و خدمه
    • بزرگان ایرانشهر
    • سنگ نوشته‌ها و نقش شیر گاوشکن
  • جبهه جنوبی: سان هدیه آوران
  • سنگ نوشته خشایارشا (ب)
 • کاخ اختصاصی داریوش معروف به تچر
 • کاخ ه (کاخ H)
 • کاخ اختصاصی خشایارشا (کاخ هدیش)
 • کاخ ج (کاخ G)
 • حرمسرا یا اندورن
 • کاخ سه دری یا کاخ مرکزی
  • پلکان شمالی
  • ایوان شمالی
  • تالار مرکزی
  • ایوان جنوبی و حیاط خلوت
 • خزانه تخت جمشید
  • الواح گلین عیلامی
  • سوختن و ویرانی تخت جمشید به دست اسکندر
 • کاخ صد ستون یا تالار تخت
  • درگاه‌های شمالی
  • درگاه‌های کوچکتر
  • درگاه‌های جنوبی
 • آثار دیگر
 • چاه سنگی
 • آرامگاه‌های شاهی
 • دروازه نیمه تمام و خزانه نوشته‌ها (دیوانسرا)
  • استحکامات و کتیبه دیوان

ضمیمه‌هاویرایش

  • حجاری‌ها و ساختمان‌ها
  • مقیاس‌ها و اعداد در تخت جمشید
  • تعمیر و بازبرپاسازی ستونی در دروازه ملل
  • توضیحات
  • گزیده کتاب‌شناسی تخت جمشید
  • منابع تصاویر و اشکال

منابعویرایش

 • علیرضا شاهپور شهبازی (۱۳۸۴راهنمای مستند تخت جمشید، به کوشش بنیاد پژوهشی پارسه-پاسارگاد.، تهران: انتشارات سفیران و انتشارات فرهنگسرای میردشتی، شابک ۹۶۴-۹۱۹۶۰-۶-۴
 • قدیمی‌ترین و اولین مستند صدا و تصویری از تخت جمشیدو نقش رستم[۱]