راهنما:بایگانی صفحه‌ها/سفارشی‌سازی

در این نوشتار به معرفیِ گزینه‌ها و قالب‌های موجود برای جعبهٔ بایگانیِ صفحات پرداخته می‌شود. شما می‌توانید با تغییرِ برخی پارامترها به سفارشی سازیِ جعبه‌ای که در صفحهٔ بحثتان نمایش می‌یابد بپردازید و آنرا به سلیقهٔ خودتان تنظیم کنید.

قالب سادهویرایش

برای نمایش یافتنِ این قالب در صفحهٔ بحثتان، به بخشِ ویرایشِ صفحهٔ بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی‌ها رفته و کُدهای زیر را به ابتدای آن بیافزایید و تغییرات را ذخیره نمایید:


{{جعبه بایگانی
| خودکار = بله
| تاشو =yes
| تاشده =yes
| عنوان = بایگانیِ گفت‌وگوها
| پهنا =
| تصویر =
|link =
|root=بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما
|search= short
|ربات=Dexbot
|age= ۳۰
}}


توضیحاتویرایش

 1. آدرسِ ریشهٔ بایگانی‌ها: در خطِ نهم، بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما را با بحث کاربر:نامِ کاربریِ خودتان جایگزین کنید.
 2. آیا جعبه به‌طورِ پیش‌فرض گسترده (تاشو) باشد؟
  در اینصورت روبروی آیتمِ تاشو بنویسید: yes و اگر می‌خواهید بسته باشد، بنویسید no.
 3. آیا جعبه به‌طورِ پیش‌فرض بسته باشد؟
  در اینصورت روبروی آیتمِ تاشده بنویسید: yes و اگر می‌خواهید باز باشد، بنویسید no.
 4. عنوانِ بایگانی چه باشد؟
  اگر می‌خواهید عنوانِ جعبه را از بایگانیِ گفت‌وگوها به عنوانِ دلخواهتان تغییر دهید، روبروی آیتمِ عنوان، آنرا بنویسید.
 5. آیا جعبهٔ جستجو داشته باشد؟
  اگر می‌خواهید بخشِ جستجو داشته باشید، روبروی Search باید short نوشته باشد. در غیرِ اینصورت | search= short را کلاً پاک کنید.

قالبِ خیلی سادهویرایش

برای نمایش یافتنِ این قالب در صفحهٔ بحثتان، به بخشِ ویرایشِ صفحهٔ بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی‌ها رفته و کُدهای زیر را به ابتدای آن بیافزایید و تغییرات را ذخیره نمایید:


{{جعبه بایگانی
| خودکار = بله
| عنوان = بایگانی
| پهنا =
| تصویر =
|link =
|root=بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما
}}

توضیحاتویرایش

 1. آدرسِ ریشهٔ بایگانی‌ها: در خطِ هفتم، بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما را با بحث کاربر:نامِ کاربریِ خودتان جایگزین کنید.
 2. عنوانِ بایگانی چه باشد؟
  اگر می‌خواهید عنوانِ جعبه را از بایگانی به عنوانِ دلخواهتان تغییر دهید، روبروی آیتمِ عنوان، آنرا بنویسید.

قالب آبیویرایش

برای نمایش یافتنِ این قالب در صفحهٔ بحثتان، به بخشِ ویرایشِ صفحهٔ بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی‌ها رفته و کُدهای زیر را به ابتدای آن بیافزایید و تغییرات را ذخیره نمایید:


{{Archives
|header=
|archivelist= 
|auto=    long
|root= بحث کاربر:نامِ شما  
|search=   short
|image= Filing cabinet icon.svg
|imagesize= 100px
|style=-moz-border-radius:8px;border-radius:8px;border:2px solid black;margin-right:1em;margin-left:0em; background: #00ADEE; background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ffffff), to(#CC0000)); background: -moz-linear-gradient(top, #00ADEE, #0078A5);
|link= ویکی‌پدیا:بایگانی صفحه‌ها
|title= بایگانی گفتگوها
|bot=Dexbot
|age= ۳۰ روز
|footer=<div class=plainlinks style="text-align: center; color:white;"><hr /><small>ویکی‌پدیای فارسی امروز [[ویژه:صفحه‌های تازه|{{NUMBEROFARTICLES}}]] مقاله دارد.</small><hr />'''ساعت'''<br /><small>به وقت ایران: {{formatnum:{{#time:G:i|now +3 hours +30 minutes}}}}<br />به وقت گرینویچ: {{CURRENTTIME}}</small><br /><hr /><hr />'''[{{SERVER}}{{localurl:بحث کاربر:نامِ شما|action=edit&section=new}} <span style="color:white">ایجاد گفت‌وگویی تازه</span>]'''</div>
}}


توضیحاتویرایش

 1. در خطِ پنجم: بحث کاربر:نامِ شما را با بحث کاربر:نامِ کاربریِ خودتان جایگزین کنید.
 2. در خطِ پانزدهم: مقداری پارامترِ age را به شماره‌ای که ربات صفحاتِ بحثتان را بایگانی می‌کند تغییر دهید.
 3. در خطِ هجدهم: بحث کاربر:نامِ شما را با بحث کاربر:نامِ کاربریِ خودتان جایگزین کنید.