رباط کشاله ران

(تغییرمسیر از رباط مغبنی)

رباط مغبنی یا لیگامان اینگوینال (Inguinal ligament) نواری لیفی است که از توبرکول پوبیک به خار خاصره قدامی فوقانی متصل می‌شود. این رباط در ناحیه کشاله ران و زیر پوست لمس می‌شود. دیستال به نقطه وسط لیگامان اینگوینال، شریان فمورال در محل ورودش به ران قابل لمس می‌باشد.

این لیگامان در تشکیل کانال اینگوینال و فهم آناتومی فتق مغبنی بسیار مهم است. کانال اینگوینال مثل ناودانی است که به سمت پایین و داخل امتداد می‌یابد. این کانال در بالا و موازی لیگامان اینگوینال قرار دارد. در فتق اینگوینال ساک صفاقی وارد کانال اینگوینال می‌شود. اگر از حلقة عمقی اینگوینال وارد شود، فتق غیر مستقیم؛ و اگر از دیواره خلفی کانال اینگوینال عبور کند، فتق مستقیم نامیده می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  • Gary A. Thibodeau (2012), Anthony's Textbook of Anatomy & Physiology, Mosbyl, ISBN 9780323096003