رتبه پیوند

رتبه پیوند (به انگلیسی: Bond Order) شمار پیوند شیمیایی بین دو اتم است و نشانگر میزان پایداری یک پیوند است.

به عنوان مثال رتبه پیوند در نیتروژن دواتمی N≡N برابر ۳، و در اتیلن H−C≡C−H بین دو کربن برابر ۳ و بین کربن هیدروژن برابر ۱ است. رتبه پیوند لزوماً عدد صحیح نیست و مثلا در بنزن، برابر ۱٫۵ است.

در تئوری اوربیتال مولکولی، رتبه پیوند برابر است با شمار الکترون پیوندی منهای شمار الکترون ناپیوندی بخش بر ۲:

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی