رده:اردکیان

اردکیان (Aythyinae) زیرتیره‌ای از تیرۀ مرغابیان (Anatidae) پرندگان از راسته غازسانان است.