رده:امپراتوری عثمانی در دهه ۱۵۶۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۵۶۰ (میلادی) در امپراتوری عثمانی هستند.