رده:امپراتوری مقدس روم در دهه ۱۶۲۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۶۲۰ (میلادی) در امپراتوری مقدس روم هستند.