رده:امپراتوری پرتغال در دهه ۱۶۶۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۶۶۰ (میلادی) در امپراتوری پرتغال هستند.