رده:برزیل در دهه ۱۸۸۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۸۸۰ (میلادی) در برزیل هستند.