رده:بنیان‌گذاری‌های دهه ۱۷۵۰ (میلادی) در هند غربی اسپانیا

سازمان‌ها، مکان‌ها و سایر موجودیت‌های تأسیس‌شده یا بنیان‌گذاری‌شده در دههٔ ۱۷۵۰ میلادی در هند غربی اسپانیا