رده:بنیان‌گذاری‌های دهه ۲۰۲۰ (میلادی)

سازمان‌ها، مکان‌ها یا سایر موجودیت‌های تأسیس‌شده یا بنیان‌گذاری‌شده در دهه ۲۰۲۰ میلادی.