رده:بنیان‌گذاری‌های دهه ۷۷۰ (میلادی)

سازمان‌ها، مکان‌ها یا سایر موجودیت‌های تأسیس‌شده یا بنیان‌گذاری‌شده در دهه ۷۷۰ میلادی.