رده:بنیان‌گذاری‌های سده ۱۳ (میلادی) در ایتالیا

سازمان‌ها، مکان‌ها، شرکت‌ها یا سایر موجودیت‌هایی که در سده ۱۳ میلادی در ایتالیا بنیان‌گذاری یا تأسیس شده‌اند.

→ س. ۱۲ | بنیان‌گذاری‌ها در ایتالیا در سده ۱۳ میلادی | س. ۱۴ ←
دهه ۱۲۰۰ —         ۱۲۰۱۱۲۰۲۱۲۰۳۱۲۰۴۱۲۰۵۱۲۰۶۱۲۰۷۱۲۰۸۱۲۰۹
دهه ۱۲۱۰۱۲۱۰۱۲۱۱۱۲۱۲۱۲۱۳۱۲۱۴۱۲۱۵۱۲۱۶۱۲۱۷۱۲۱۸۱۲۱۹
دهه ۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۱۱۲۲۲۱۲۲۳۱۲۲۴۱۲۲۵۱۲۲۶۱۲۲۷۱۲۲۸۱۲۲۹
دهه ۱۲۳۰۱۲۳۰۱۲۳۱۱۲۳۲۱۲۳۳۱۲۳۴۱۲۳۵۱۲۳۶۱۲۳۷۱۲۳۸۱۲۳۹
دهه ۱۲۴۰۱۲۴۰۱۲۴۱۱۲۴۲۱۲۴۳۱۲۴۴۱۲۴۵۱۲۴۶۱۲۴۷۱۲۴۸۱۲۴۹
دهه ۱۲۵۰۱۲۵۰۱۲۵۱۱۲۵۲۱۲۵۳۱۲۵۴۱۲۵۵۱۲۵۶۱۲۵۷۱۲۵۸۱۲۵۹
دهه ۱۲۶۰۱۲۶۰۱۲۶۱۱۲۶۲۱۲۶۳۱۲۶۴۱۲۶۵۱۲۶۶۱۲۶۷۱۲۶۸۱۲۶۹
دهه ۱۲۷۰۱۲۷۰۱۲۷۱۱۲۷۲۱۲۷۳۱۲۷۴۱۲۷۵۱۲۷۶۱۲۷۷۱۲۷۸۱۲۷۹
دهه ۱۲۸۰۱۲۸۰۱۲۸۱۱۲۸۲۱۲۸۳۱۲۸۴۱۲۸۵۱۲۸۶۱۲۸۷۱۲۸۸۱۲۸۹
دهه ۱۲۹۰۱۲۹۰۱۲۹۱۱۲۹۲۱۲۹۳۱۲۹۴۱۲۹۵۱۲۹۶۱۲۹۷۱۲۹۸۱۲۹۹
دهه ۱۳۰۰۱۳۰۰