رده:بنیان‌گذاری‌های ۱۷۸۵ (میلادی)

سازمان‌ها و مکان‌های بنیان‌گذاری‌شده در سال ۱۷۸۵ (میلادی)

بنیان‌گذاری‌های دهه ۱۷۸۰: ۱۷۸۰۱۷۸۱۱۷۸۲۱۷۸۳۱۷۸۴۱۷۸۵۱۷۸۶۱۷۸۷۱۷۸۸۱۷۸۹


این رده برای سازمان‌ها، مکان‌ها یا سایر موجودیت‌های تأسیس‌شده یا بنیان‌گذاری‌شده در سال ۱۷۸۵ میلادی است.