رده:بنیان‌گذاری‌های ۱۸۶۲ (میلادی)

سازمان‌ها و مکان‌های بنیان‌گذاری‌شده در سال ۱۸۶۲ (میلادی)

بنیان‌گذاری‌های دهه ۱۸۶۰: ۱۸۶۰۱۸۶۱۱۸۶۲۱۸۶۳۱۸۶۴۱۸۶۵۱۸۶۶۱۸۶۷۱۸۶۸۱۸۶۹