رده:بنیان‌گذاری‌های ۱۸۷۰ (میلادی) در میسیسیپی

سازمان‌ها، مکان‌ها یا سایر موجودیت‌های تأسیس‌شده یا بنیان‌گذاری‌شده در میسیسیپی در سال ۱۸۷۰ میلادی.