رده:ترورشدگان اهل افغانستان

این رده شامل افراد افغانستانی است که در اثر ترور درگذشته اند.