رده:جرایم دهه ۲۰۲۰ (میلادی) در آسیا

این رده برای بزهکاری‌ها در آسیا در دهه ۲۰۲۰ (میلادی)، یعنی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹ میلادی است.

 • ۱۹۷۰
 • ۱۹۸۰
 • ۱۹۹۰
 • ۲۰۰۰
 • ۲۰۱۰
 • ۲۰۲۰
 • ۲۰۳۰
 • ۲۰۴۰
 • ۲۰۵۰
 • ۲۰۶۰
 • ۲۰۷۰