رده:جمهوری سوسیالیستی قزاقستان شوروی در دهه ۱۹۳۰ (میلادی)