رده:جمهوری هلند در دهه ۱۶۶۰ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً مرتبط با دهه ۱۶۶۰ (میلادی) در جمهوری هلند هستند.