رده:درگذشتگان ۱۲۵۳ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۲۵۳ میلادی.

.