رده:درگذشتگان ۱۲۵۲ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۲۵۲ میلادی.

.