رده:درگذشتگان ۱۳۵۲ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۳۵۲ میلادی.

.