رده:درگذشتگان ۱۵۷۹ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۵۷۹ میلادی.

.