رده:درگذشتگان ۱۶۲۸ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۶۲۸ میلادی.

.