رده:درگذشتگان ۱۶۵۲ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۶۵۲ میلادی.

.