رده:درگذشتگان ۱۶۵۳ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۶۵۳ میلادی.

.