رده:درگذشتگان ۱۶۷۲ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۶۷۲ میلادی.

.