رده:درگذشتگان ۱۶۷۸ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۱۶۷۸ میلادی.

.