رده:درگذشتگان ۶۲۹ (میلادی)

افراد درگذشته در سال ۶۲۹ میلادی.
.