رده:سازمان‌های دولتی منحل‌شده در دهه ۱۹۴۰ (میلادی)

این رده برای سازمان‌های دولتی منحل‌شده در دههٔ ۱۹۴۰ میلادی است

 • ۱۵
 • ۱۶
 • ۱۷
 • ۱۸
 • ۱۹
 • ۲۰
 • ۲۱
 • ۲۲
 • ۲۳
 • ۲۴
 • ۲۵